Regulamin “Konkurs na Dzień Matki”

Organizator i czas trwania:

 1. Konkurs organizowany jest przez firmę: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE “PATRIZIA” PATRYCJA PIĄTEK, zwaną dalej organizatorem.
 2. Czas trwania konkursu: 24.05.2021 - 28.05.2021

Zasady konkursu (zasady ogólne, uczestnicy, post konkursowy):

 1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które są pełnoletnie i zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadają adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby biorące udział w konkursie zwane są Uczestnikami.
 2. Uczestnicy mają za zadanie odpowiedzieć na zagadnienie konkursowe opisane szczegółowo w poście konkursowym.

Udział i przebieg konkursu

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć w formie komentarza na zagadnienie konkursowe pod postem konkursowym zamieszczonym na profilu https://www.facebook.com/PatriziaObuwie na portalu Facebook.com lub na profilu https://www.instagram.com/patriziaobuwie/ na portalu Instagram.com.
 3. Odpowiedzi należy udzielić do dnia 28.05.2021 r. do godziny 12:00.
 4. Dnia 28.05.2021 r. Organizator ogłosi wyniki w komentarzu pod postem konkursowym i oznaczy  zwycięzców wraz z informacją o dalszym skontaktowaniu się ze zwycięzcami w wiadomości prywatnej.

Wybór zwycięzcy i odbiór nagrody

 1. W konkursie wezmą udział wszystkie odpowiedzi na pytania konkursowe, spełniające postanowienia regulaminu konkursu.
 2. O wyłonieniu zwycięzców, zadecyduje Organizator poprzez wybranie trzech najciekawszych (jego zdaniem) komentarzy.
 3. Organizator przewiduje trzy nagrody.
 4. W sprawie odbioru nagrody Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami przez wiadomość prywatną.

Nagrody konkursowe:

 1. Do wygrania są trzy nagrody:

Dodatkowe informacje:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu – bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizator zastrzega sobie również prawo do jednostronnego zawieszenia lub zakończenia konkursu w każdym czasie, bez jego rozstrzygnięcia i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.
 3. Organizator może wykluczyć Uczestnika/ów z udziału w Konkursie w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub w wypadku naruszenia zasad życia społecznego.
 4. Wzięcie udziału w konkursie tj. pozostawienie komentarza pod postem konkursowym, który zawiera odpowiedź na zagadnienie konkursowe jest tożsame z wyrażeniem zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
 5. Wzięcie udziału w konkursie tj. pozostawienie komentarza pod postem konkursowym, oznacza iż uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do sprawnego przebiegu konkursu i wyłonienia zwycięzcy.